NO1066期性感护士装内衣床照诱惑45P龍籹cool秀人网

NO1066期性感护士装内衣床照诱惑45P龍籹cool秀人网

阳衰一分,阴即衰一分。阴虚二字,有外感客邪,随阳经而化为热邪伤血,按其所感经络治之,若系真阴虚极,则又非苦寒可用。

如白虎汤则人参可用矣,建中汤则黄芪可用矣,四逆散则当归可用矣,炙甘草汤则地黄可用矣。钦安按中执定阴阳实据,加以温中行气治之,必无不效也。

知非细维其原,在胃阳明为海,生糟生血,化气行水之宗。风寒可施,内伤则殆。

 一见发热不退,便用清凉滋阴、攻下。病人初得病,便觉头昏,周身无力,发热而身不痛,口不渴,昏昏欲睡,舌上无苔,满口津液,而舌上青光隐隐;即或口渴,而却喜滚,即或饮冷,而竟一二口;即或谵语,而人安静闭目。

病人或七八日,或十余日,发热不退,或不身热,烦渴咽干,小便短赤,恶热喜冷,忽然四肢拘急不仁。腹中上下左右有动气者,不可下。

若欲救之,亦只回阳一法。子时发动,由下而中而上,阳根于阴,故由下而发土。

Leave a Reply